Een afzuigkap kopen? Zo maakt u de juiste keuze.

Hoe kiest u de juiste afzuigkap?

U staat op het punt een afzuigkap te kopen? Wij bij Novy helpen u graag de juiste keuze te maken. Verschillende factoren hebben een invloed op het goed functioneren van de afzuigkap. Uw installateur bekijkt deze samen met u om zo te beslissen welke afzuigkap het best geschikt is voor uw situatie.

Het is echter zeer belangrijk om de juiste elementen reeds vroegtijdig te kennen als u van plan bent een afzuigkap te kopen. Daarom zetten we hier alvast de belangrijkste elementen op een rij.

1. Luchtafvoer

In functie van uw situatie zal u reeds in een vroeger stadium afvoerkanalen dienen te voorzien. Hou hier zeker rekening mee bij de planning van uw keuken.

2. Keukenopstelling

Ook de keukenopstelling bepaalt mee welk type afzuigkap u best kan plaatsen.
Tegen de wand: een decoratief wandmodel (bv. Flat'line, Pro'line ...), inbouwafzuigkap (bv. Touch, Mini Pure'line ...) in een luifel of een schouw of een ingewerkte plafondunit (bv. Pure'line)
Boven een eiland: een decoratief eilandmodel (bv. Flat'line, Pro'line ...), inbouwafzuigkap (bv. Touch Mini Pure'line ...) in een luifel of een schouw of een ingewerkte plafondunit (bv. Pure'line)

Tegen de wand, ingewerkt in een bovenkast: hier speelt ook de diepte van uw kast een bepalende factor:

  • Diepe kast: inbouwgroep (Touch, glazen inbouwgroep, Mini Purel'ine ...)
  • Ondiepe kast: Telescopisch model, onderbouw, integreerbaar model

3. Afmetingen van de kookplaat

Hoe groot is uw kookplaat?

Voor een ideale luchtafzuiging dient uw dampkap minimum even groot te zijn als uw kookplaat. Aangezien dampen breder uitlopen naar boven is het aan te raden om een afzuigkap te kiezen die iets groter is dan de kookplaat. Hoe hoger de afzuigkap boven de kookplaat geplaatst wordt, hoe belangrijker het is de afzuigkap iets groter te nemen (bv. plafondunits).
Hou rekening dat de dampen aan beide zijden 10% breder worden.

4. Motor op afstand buiten

Een motor op afstand buiten is vooral aan te raden wanneer u een lange afstand (min. 5m) dient te overbruggen.
Hou met enkele zaken rekening wanneer u een motor op afstand gaat plaatsen:

  • a. Hoeveel afstand is er tussen de afzuigkap en de motor? Gebruik zeker een geluidsgedempte buis tussen uw afzuigkap en de motor, zeker wanneer u een kleinere afstand gaat overbruggen. We raden de buitenmotor aan voor situaties waarin u een afstand van meer dan 5 meter dient te overbruggen.
  • b. De buitenmotor heeft een hogere capaciteit (940m³/u), hou rekening met de grootte van uw keuken zodat u geen probleem krijgt met onderdruk.