Maximaal comfort met een passende installatie

Waaraan moet u denken bij de keuze van het juiste afvoerkanaal?

 • Bij alle modellen afzuigkappen wordt een diameter van de aansluittuit opgegeven. Het is noodzakelijk om ook een afvoerkanaal te plaatsen van deze diameter. Zorg ervoor dat deze diameter over de gehele lengte van het kanaal gehandhaafd wordt.
 • Gebruik gladde kanalen met een inwendige diameter gelijk aan de uitwendige diameter van de uitblaastuit van de afzuigkap.
 • Vermijd vernauwingen en haakse bochten, maar maak gebruik van afgeronde bochten voor een goede luchtgeleiding.
 • Het gebruik van een flexibele afvoerslang dient tot een minimum te worden beperkt en uitsluitend toegepast te worden voor het maken van kleine overbruggingen, bijvoorbeeld als verbinding tussen de uitblaastuit en het afvoerkanaal. De flexibele slang dient volledig uitgetrokken en zo recht mogelijk te worden aangebracht.
 • Bij situaties waar een geringe inbouwhoogte van toepassing is, kan een plat (ovaalvormig) afvoerkanaal aangelegd worden. Deze kanalen zijn voorzien van geïntegreerde geleideschoepen. De schoepen zijn doordacht ontworpen en zorgen daardoor voor optimale luchtafvoer en kennen minder drukverlies.
 • Voor die situaties waar het niet mogelijk is om een juist afvoerkanaal aan te leggen, kunnen de afzuigkappen ook in de meeste gevallen uitgevoerd worden als recirculatie.

Hoe dient u op een juiste manier het afvoerkanaal aan te sluiten?

 • Voor een perfecte afdichting is het noodzakelijk de verbinding tussen het afvoerkanaal en de uitblaastuit af te dichten met tape of een slangklem.
 • Maak gebruik van een dakdoorvoer (dubbelwandig ter voorkoming van condensvorming) met voldoende doorlaat.
 • Bij afvoer via de buitengevel of via een spouwmuur, dient erop gelet te worden dat het afvoerkanaal de spouwmuur volledig overbrugt en iets afloopt naar de buitenzijde.
 • Om de opening in de buitenmuur af te werken kan een Novy aluminium buitenmuurrooster type MGE worden toegepast.
 • Bij aansluiting op een kort afvoerkanaal door het dak of door de muur kan het gewenst zijn in het kanaal een terugslagklep type TSKE te monteren. Dit voorkomt windinval.

Toevoer van verse lucht

Bij gebruik van een afzuigkap met een afvoer naar buiten dient er altijd in de ruimte een luchttoevoeropening aanwezig te zijn, waardoor verse lucht kan toestromen. Hoe groot de keuken of de ruimte met open keuken ook is, de hoeveelheid toegevoerde lucht bepaalt de hoeveelheid te ventileren lucht. Bij een te kleine of het ontbreken van luchttoevoeropening(en) zal de afzuigcapaciteit en daardoor ook het rendement van de afzuigkap sterk verminderen. Het aanvoeren van verse lucht kan plaatsvinden door een raam of door een toevoerrooster open te zetten.

Geluid

De geluidsniveaus van de Novy afzuigkappen wordt voor elke stand weergegeven in geluidsvermogen en in geluidsdruk volgens de Europese norm EN 60704-2-13. Hieronder lichten we het met een voorbeeld toe.

Geluidsniveau Flat'line Vlakscherm
(geluidsvermogen/geluidsdruk) D 7600 D 661
Snelheid 1 (dB(A)re 1 pW / dB(A) re 20μPa) 37/26 49/38
Snelheid 2 (dB(A)re 1 pW / dB(A) re 20μPa) 45/34 54/43
Snelheid 3 (dB(A)re 1 pW / dB(A) re 20μPa) 50/39 60/48
Powerstand/ snelheid 4 (dB(A)re 1 pW / dB(A) re 20μPa) 55/43 -* Het geluidsvermogen is de geluidswaarde van de afzuigkap zelf, dus direct aan de bron gemeten. De geluidsdruk is een waarde die op 1 meter afstand van de afzuigkap bepaald is en wordt afgestemd op het menselijk gehoor. Deze waarde geeft het best het waarneembare geluidsniveau weer van de afzuigkap.

Assortiment voor installatie & aansluiting
Om een Novy afzuigkap zo optimaal mogelijk te kunnen installeren, biedt Novy Nederland een compleet assortiment Accessoires aan.

Een accessoire bestellen?
Wilt u nu een bestelling plaatsen voor een filter of accessoire, dan vindt u hier meer informatie >>
Staat het door u gewenste artikel er niet tussen, neemt u dan gerust contact met ons op.